H.H.第三世多杰羌佛, 南無第三世多杰羌佛簡介, 新聞報導

第三世多杰羌佛 是什麼人?

2011年,華盛頓首府頒布1月19日為 南無 第三世多杰羌佛 佛陀日 。2012年12月12日,美國國會參議院第614號決議,定性H.H. 第三世多杰羌佛 為人類作出了巨大貢獻。

南無第三世多杰羌佛簡介

頂聖如来 H.H.第三世多杰羌佛的聖量-緣起、種子、除障、修行的灌頂

頂聖如来 H.H.第三世多杰羌佛的聖量-緣起、種子、除障、修行的灌頂 學習H.H.第三世多杰羌佛正法 &nbs… 繼續閱讀 頂聖如来 H.H.第三世多杰羌佛的聖量-緣起、種子、除障、修行的灌頂

南無第三世多杰羌佛簡介

H.H.第三世多杰羌佛 五明展顯第九大類-金剛除病針

H.H.第三世多杰羌佛 五明展顯第九大類-金剛除病針 學習H.H.第三世多杰羌佛正法 簡 介 金剛除病針即是以… 繼續閱讀 H.H.第三世多杰羌佛 五明展顯第九大類-金剛除病針